Desinfektions skyl

Desinfektions skyl

Desinfektions skyl er en funktion, der udføres efter vaskemaskinens efterskylle sektion og bidrager til at sikre at osteformen er ren for bakterier. Desinfektions skyllet involverer skylning af osten med f.eks. Oxonia, som er et middel, der dræber bakterier.

Efter denne proces skylles produktet med rent vand for at fjerne eventuelle rester af Oxonia. Hele denne proces bidrager til at forbedre bakteriologien i osteformene.